D’r Djimmer

Regelmatig wordt aan ons gevraagd welke betekenis onze verenigingsnaam heeft. Een reële vraag, daar etymologisch geen verklaring voor het woord ‘Djimmer(s)’ bestaat.

De naam Djimmers is een afleiding van ‘Djim’: ‘zij die de Djim dansen’. De Djim was een volksdans die naar verluidt in Moelingen is ontstaan en ter afsluiting van een feest steevast werd gebracht. Ondanks een uitgebreide zoektocht met hulp van volkdans- en muziekinstituten hebben wij geen historische aanwijzingen dat de ‘Djim’ veelvuldig in onze regio werd gedanst.

Maar zelfs met de wetenschap dat de bekendheid van de Djim niet verder dan de dorpsgrenzen reikte, mogen we stellen dat onze ere-voorzitter Eugène Walpot een originele naam aan de vereniging heeft toegekend.

Een omschrijving van de dans volgens Eugène Walpot: de Djim was een rondedans waarbij de wijsvingers van de danser beurtelings richting de lucht werd gewezen. In tegenstelling tot de kusjesdans verwachtte men geen zoenend paar in het midden van de kring, maar liet iedereen op zijn beurt een kunstje zien. Het liefst een vaardigheid die eigen was aan de persoon en een ander niet zou kunnen nabootsen; zoals het raken van de neus met de tong, het leggen van een been in de nek of op handen lopen.

Daar het een rondedans op klompen betrof, vermoedt men dat de dans als een polka of dans met soortgelijk ritme werd gebracht. Naar eigen interpretatie van dit verhaal wordt ter afsluiting van het carnavalsseizoen op Aswoensdag de klompendans rond de brandende Djimmer gebracht.

Volgens Eugène werd de Djim aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw gedanst. De klederdracht uit die tijd verklaart dan ook de kostumering, bolhoed en klompen van de Djimmer op ons logo. Het logo is in 1973 door Hilda Walpot (dochter van Eugène) ontworpen.

Op 26 november 2017 werd in aanwezigheid van het gemeentebestuur en de Voerense carnavalsverenigingen het beeld van D’r Djimmer plechtig onthuld.

Reportage onthulling D’r Djimmer en jubileumfeest