Djimmerinnekes

Van bij het prille ontstaan van de Carnavalvereniging “De Djimmers” in 1973 werd al heel vroeg en pregnant aangevoeld dat een dansmarietjeskorps de vereniging alleen maar kon aanvullen en verfraaien temeer toen een carnavalvereniging uitsluitend een mannenvereniging was.

Twee jaar later was het reeds zover. Onder leiding van Marie-Jeanne Kloos dansten de eerste tien Djimmerinnekes als primeur op de carnavalszitting van 1976.
november 1993
Sindsdien kenden De Djimmers een steeds toenemende belangstelling voor deze danscultuur en straalde de vereniging tot buiten de dorpsgrenzen met hun glinsterende en schitterende danspareltjes.
Later ontstonden onder leiding van Sabine Wolfs, Liliane en Josine Broers en Muriëlle Peters steeds meer dansgroepen wiens bijdragen op carnavalszittingen, jeugdzittingen en prinsenbals niet meer waren weg te denken. Hun optredens vormen een ideale en onmisbare afwisseling tussen buut en zang, tussen parodie en kolder, telkens een lust voor het oog.

november 1996

Later moesten ook Petra Hofman, Angelique Plusquin en Daisy Beckers bijspringen om vandaag aan drie verschillende dansgroepen; bambino’s( 7-9 j.), tussengroep garde (8-13 j.) senioren (13-18 j.) en de twee showdansgroepen de nodige leiding te verzekeren. Bovendien zijn De Djimmers apentrots op hun drie solo-danseresjes.

Intussen zijn onze dansmarietjes al meer dan een kwarteeuw de ambassadrices van onze vereniging en zijn zij de verpersoonlijking van inzet, dynamisme, jeugdigheid, schoonheid en samenhorigheid.
Jimmers 082
Jammer genoeg stelden we elk jaar opnieuw vast dat de optreedkansen van deze groepen en solisten veelal te beperkt waren in verhouding met hun jarenlange wekelijkse inspanningen en ijverden daarom om meer mogelijkheden te creëren. Zo werd er tot afgelopen jaar jaarlijks een danstreffen beurtelings georganiseerd door de carnavalverenigingen aangesloten bij Carnaval zonder Grens. Aan dit internationaal tornooi heeft onze dansgroep steeds alle medewerking toegezegd.
Sinds 2001 is de dansgroep Moelingen aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Culturele Danssport (NBCD) en neemt zij bijgevolg jaarlijks deel aan een hele reeks danstornooien waarvan telkens één editie georganiseerd wordt door ons eigen korps..
foto9
Op deze manier werden de podiumkansen duidelijk groter en wordt door onze dansende jeugd nieuwe contacten gelegd in een geest van vriendschap en waardering.

Met enige fierheid en trots mogen onze sportdanseresjes hun verzameling bekers tonen die ze intussen bijeen gedanst hebben.
DSCF3330
Dank aan zowel het bestuur als de Djimmerinnekes voor alles wat ze door de jaren heen gedaan en gepresteerd hebben en we wensen hen verder heel veel voldoening in deze boeiende danssport en uiteraard alle succes voor de toekomst.