Djimmerkes

Jeugdprinses Larisa I

In de beginjaren stelden de Djimmers vast dat er voor de jeugd niets gebeurde en daarom werd in het eerste jubileumjaar 1984 het initiatief genomen om een jeugdraad “De Djimmerkes” op te richten. Zo gezegd, zo gedaan en op het verkleed kindercarnavalfeest van 1984 werd Egon Pinckaers als eerste jeugdprins geproclameerd.

Dit verkleed kindercarnavalfeest vormt het jaarlijks hoogtepunt voor de jeugd en vindt op de tweede zondag voor carnaval plaats. Naast een professionele animator, zorgen de jeugdraad en dansmarietjes voor een gevarieerd programma. Een carnavalsfeest speciaal voor de kinderen van het dorp met als finale de proclamatie van een nieuwe jeugdprins of -prinses. Een andere activiteit die gericht is op de jonge carnavalisten is de kinderoptocht. Deze optocht gebeurt in samenwerking met de kleuterschool en gaat door op de vrijdag voor carnaval.

De jeugdraad maakt het plaatje van de carnavalsvereniging compleet en zorgt ervoor dat reeds op jonge leeftijd kennis wordt gemaakt met het verenigingsleven en de culturele waarde en tradities van het carnaval. Zo hebben verschillende Djimmerkes later de weg gevonden naar de Djimmers, waarvan sommige zelfs het prinsenschap hebben aanvaard. In 2016 werd tijdens de jeugdzitting het 3×11-jarig bestaan gevierd in aanwezigheid van de ere-jeugdprinsen en ere-jeugdprinsessen.

Lijst van jeugdprinsen & jeugdprinsesses